ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า BC-31717

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า BC-31717

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2522

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

ฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2560

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2558

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office

*Microsoft  Word พร้อมข้อสอบ

*Microsoft  Excel พร้อมข้อสอบ

*Microsoft  PowerPoint พร้อมข้อสอบ

*Outlook Express พร้อมข้อสอบ

*แนวข้อสอบ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

*คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

*ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

*ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์

*ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      

*การจัดทำแผนงาน/โครงการ                                                                                        

*เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.