ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ปี 2561 BC-31748

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายช่างชลประทาน กรมชลประทาน ปี 2561 BC-31748

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์

*พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530

*การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น

*การเขียนแบบวิศวกรรม

*การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก

*วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ

*การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง

*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง

*หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น

*หลักการชลประทานเบื้องต้น

*หลักการทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด

*การระบายน้ำ

*แนวข้อสอบ ด้านการวิเคราะห์โครงสร้าง

*แนวข้อสอบ ด้านการออกแบบโครงสร้าง

*แนวข้อสอบ ด้านความแข็งแรงของวัสดุ

*แนวข้อสอบ นายช่างชลประทาน

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

       

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.