ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเศรษฐกรปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 2561

สารบัญ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  โครงสร้าง ยุทธศาสตร์         

*เศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาค

*อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพตลาด

*ความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงิน (ตลาดลงทุน และ ตลาดเงิน)

*นโยบายด้านการเงิน การคลัง และนโยบายด้านเศรษฐกิจ

*เศรษฐศาสตร์การผลิตทางการเกษตร

*หลักการตลาดเกษตร ราคาผลิตเกษตร ปัญหาและนโยบายการตลาดเกษตร

*การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน

*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน

*แนวข้อสอบ  การเงินการคลัง

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.