loader-image
10% OFF

คู่มือสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-31908

252.00 ฿

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-31908

สารบัญ

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                           

*โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน

*โจทย์อนุกรมตัวเลข

*โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)

*โจทย์อุปมา-อุปไมย

*โจทย์เงื่อนไขทางภาษา

*โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

*โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)

*โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

*โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

*โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

*โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

*โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

*รวมแนวข้อสอบภาษาไทย

*วิชาภาษาอังกฤษ                                            

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

*เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation

*เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)

*เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

*วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 2.

   

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.