ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-31908

Original price was: 280.00 ฿.Current price is: 252.00 ฿.

สินค้าหมดแล้ว

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบ ภาค ก. สำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 BC-31908

สารบัญ

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านการคิดคำนวณ)                                           

*โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน

*โจทย์อนุกรมตัวเลข

*โจทย์การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

*วิชาความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านเหตุผล)

*โจทย์อุปมา-อุปไมย

*โจทย์เงื่อนไขทางภาษา

*โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

*โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)

*วิชาภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา)

*โจทย์การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

*โจทย์การสรุปความและการตีความจากบทความ

*โจทย์การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

*โจทย์การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

*โจทย์การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

*รวมแนวข้อสอบภาษาไทย

*วิชาภาษาอังกฤษ                                            

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ

*เจาะข้อสอบการสนทนา Conversation

*เจาะข้อสอบภาค คำศัพท์ (Vocabulary)

*เจาะข้อสอบการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

*วิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุดที่ 2.

   

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.