ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2561

260.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา                                                                                      

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  1.

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 ชุดที่  2.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

*เจาะข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

*การเขียนรายงานการประชุม

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                

*เจาะข้อสอบ การจัดการสำนักงาน

*เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านงานพัสดุ

*เจาะข้อสอบ งานธุรการ

       

 

     

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.