ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32042

Original price was: 270.00 ฿.Current price is: 243.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ใหม่ล่าสุด1/2561 BC-32042

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12 พ.ศ. 2552 

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550

*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ

*งานวงรอบ การตรวจสอบและปรับแก้วงรอบ                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับงานระดับ

*งานคำนวณและเขียนแผนที่

*ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                                  

*การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS

*การดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจ

*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจ ชุดที่ 3.

 

   

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.