ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
10% OFF

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

Original price was: 260.00 ฿.Current price is: 234.00 ฿.

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) 1/2561

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550

*พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7. พ.ศ. 2558

*กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

*การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  ดัดแปลง  ออกแบบ

ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์ 

*ระบบควบคุมทางไฟฟ้าด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์

*การควบคุมเครื่องทำความเย็น

*การควบคุมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

*การควบคุมเครื่องจักร

*การควบคุมเครื่องยนต์

*โลหะ

*เครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่าง

*เครื่องมือเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณูปโภค

*เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

*เครื่องจักรกล

*เครื่องวิทยุคมนาคม                                                                               

*งานโครงสร้างอาคาร

*การประหยัดพลังงาน

*เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์

*การคำนวณรายการและประมาณราคาค่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประมาณราคา

*การจัดซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งาน

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.