ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกการบริหารและจัดการเรียนรู้ ปี 63 

230.00 ฿243.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกการบริหารและจัดการเรียนรู้ ปี 63 

รูปเล่ม : เย็บแมีกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

*แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

*หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

*การวัดและประเมินผลการศึกษา

*แผนการจัดการเรียนรู้

*รูปแบบการเรียนการสอน

*การประเมินตามสภาพจริง

*การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

*การพัฒนาผู้เรียน

*ความรู้ด้าน นวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation )

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน

*แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

*รวมแนวข้อสอบ                                                                                               

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.