loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. ครู กศน. ความรอบรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แนวใหม่ ปี 63 BC-35036

230.00 ฿243.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบครูผู้ช่วย ครู สพฐ. ครู กศน. ความรอบรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ แนวใหม่ ปี 63 BC-35036

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

***กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจุบัน

*แนวข้อสอบ  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

*พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2546

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

*พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

¨แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

*แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

***มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน

*สภาวการณ์และแนวโน้มบริบทสังคมโลกและสังคมไทย

*แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                   

*จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์

และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

*แนวข้อสอบ จิตวิทยา

*หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

*แนวข้อสอบ

*การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา

*การออกแบบและการดำเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

*แนวข้อสอบ การประกันคุณภาพการศึกษา

   

   

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.