ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Sale!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ปี 64

230.00 ฿243.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562            

*นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา                                                                         

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ                                               

*นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540                                               

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองในปัจจุบัน                          

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์                                                         

*วงจรบริหารงานคุณภาพ (PDCA)                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน กศน. ภารกิจ กศน.ตำบล บทบาท หน้าที่และภาระ ของครู กศน. ตำบล            

*การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานธุรการ งานเลขานุการ                                                                   

*การจัดทำวาระ บันทึก และสรุปรายงานการประชุม                                                                 

*การประสานงาน  การสร้างทีมงาน การติดต่อสื่อสาร                                                               

*แนวข้อสอบการบริหารราชการทั่วไป                                                                                     

*แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ/งานธุรการ                                                                          

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                                

*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป                                                            

*แนวข้อสอบงานประชาสัมพันธ์                                                                                  

*แนวข้อสอบงานการเงิน บัญชี                                                                                   

*แนวข้อสอบงานพัสดุ                                                                                             

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป                                                                                  

                            

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.