ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร รองสารวัตร พนักงานสอบสวน ปี 64 BC-36422

272.00 ฿288.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบตำรวจชั้นสัญญาบัตร รองสารวัตร พนักงานสอบสวน ปี 64 BC-36422

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*วิชาความสามารถทั่วไป       

*อนุกรม                                                                                                             

*คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                                 

*อุปมาอุปไมย                                                                                                       

*วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                                         

*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                                  

*เงื่อนไขภาษา                                                                                                      

*วิชาภาษาไทย

*การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                               

*การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                                      

*การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                                      

*การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                    

*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ(การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                          

*ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

*เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา                                                                             

*เจาะข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                              

*เจาะข้อสอบประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                                   

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562                                                                                

*เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน                                                                      

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562                     

*เจาะข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                             

*เจาะข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน                                                                                                  

*เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                                                               

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Structure                                                                              

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Conversation                                                                          

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Vocabulary                                                                            

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ Reading  Comprehension                                                               

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                             

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.