ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
Sale!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64

230.00 ฿243.00 ฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช                                                               

*แผนปฏิรูปประเทศ                                                                                                    

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                     

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                                                    

*นโยบายป่าไม้แห่งชาติ                                                                                                                         

*การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ                                                                      

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การติดตามประเมินผล                                                                                                

*หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยรับงบประมาณ                                                                                                 

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561                                                                                                        

*หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562                                                                                           

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                          

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                             

*ระเบียบว่าด้วยการบริการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                                             

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายจ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจำเป็น พ.ศ. 2562                                                                                                                            

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา พ.ศ. 2563                                                                                                     

*การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น                                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word พร้อมแนวข้อสอบ                                

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft Excel พร้อมแนวข้อสอบ                                

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft PowerPoint พร้อมแนวข้อสอบ                         

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                             

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.