loader-image

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564 รวม 100 อัตรา,

แชร์

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564 รวม 100 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเสือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้มีประกาศฉบับลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔โดยกำหนดการรับสมัคร ในวันที่ ๑๒ -๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑. ๑๒, ๑๓. ๑๔. ๒๑. ๒๒. ๒๓.๒๔, ๓๑…๓๒.๓๔. ๔๑. ๔๒. ๔๓ และ ๔๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19) ระลอกใหม่และเพื่อเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) จึงขอเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร ในวันที่ ๑๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยี่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาทิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

**เปลี่ยนเป็น ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณ็ย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔โดยผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในลังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกำกับการตำรวจ คระเวนชายแดนหมายเลขนั้น โดยจะอึดวันประทับตรารับชองไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เพื่อรับทราบอีกทาง หนึ่งด้วย รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐®๙ (COVID – 19)

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้

1. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 จำนวน 3 อัตรา
2. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา
3. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 7 อัตรา
4. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 จำนวน 5 อัตรา
5. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จำนวน 6 อัตรา
6. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จำนวน 6 อัตรา
7. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 จำนวน 6 อัตรา
8. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำนวน 7 อัตรา

9. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 2 อัตรา
10. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำนวน 8 อัตรา

11. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำนวน 15 อัตรา
12. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 จำนวน 13 อัตรา
13. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำนวน 5 อัตรา
14. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 จำนวน 8 อัตรา
15.กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44. จำนวน 5 อัตรา

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู ตชด.

อัตราว่าง : 100 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: ครูตชด.
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 กรกฎาคม 2564 โดยผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหมายเลขใด จะต้องส่งใบสมัครไปยังกองกำกับการตำรวจ ตระเวนชายแดนหมายเลขนั้น โดยจะยึดวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ และเมื่อส่งใบสมัครแล้ว ให้โทรศัพท์แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รับสมัครของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนนั้น เพื่อรับทราบอีกทาง หนึ่งด้วย รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ปรากฏตามเอกสารที่แนบในประกาศรับสมัคร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 – 30 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.