loader-image

ธรรมศาสตร์ ปลดล็อกออกข้อบังคับนำเข้าวัคซีน ได้เหมือนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แชร์

ธรรมศาสตร์ ปลดล็อกออกข้อบังคับนำเข้าวัคซีน ได้เหมือนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15214/ หรือ
เรื่อง:


ธรรมศาสตร์ ปลดล็อกออกข้อบังคับนำเข้าวัคซีน ได้เหมือนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

16 ส.ค.2564 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีมติโดยเอกฉันท์ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 เพื่อประกาศภารกิจและอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดหา นำเข้า หรือขึ้นทะเบียน บรรดาสิ่งจำเป็นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยา วัคซีน เวชภัณฑ์

ทั้งนี้การออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นการประกาศในทำนองเดียวกันกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ส่งผลให้มีการจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มเข้ามาในประเทศ

ด้านแหล่งข่าวจากสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้รายละเอียดมติของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้ 16 สิงหาคมที่มีมติเอกฉันฑ์ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิดว่า การประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้ ที่มีศ.นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามธ.เป็นประธาน ทางศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  รังสิต ปทุมธานี ได้นำเสนอวาระเรื่องขอให้ สภามธ.อนุมัติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยออกประกาศข้อบังคับว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด เพื่อประกาศภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดหา นำเข้า หรือขึ้นทะเบียน บรรดาสิ่งจำเป็นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นยา วัคซีน เวชภัณฑ์

โดยศ.ดร.สุรพล ให้เหตุผลและความจำเป็นในการนำเข้าวัคซีนโควิดโดยธรรมศาสตร์เองว่าเนื่องจากขณะนี้ จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่มารักษาตัวที่รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและรพ.สนามธรรมศาสตร์มีจำนวนมาก จนล้นโรงพยาบาล เกินกว่าที่รพ.จะรับไหว อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ของรพ.ธรรมศาสตร์เองก็ติดเชื้อโควิด  ขณะเดียวกันการจะไปรอวัคซีนที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  ก็ไม่เพียงพอ และกระบวนการล่าช้า ไม่ทันการ กับสถานการณ์วิกฤตโควิดในขณะนี้ที่จำนวนผู้ป่วยและคนเสียชีวิตมีจำนวนมาก เพราะปัจจุบันรพ.ธรรมศาสตร์ฯ มีคนไข้โควิดเข้ามาที่รพ.จำนวนมาก ทุกวัน การต้องรอการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาล จึงไม่ทันการ จึงเห็นว่าจากข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีอยู่ สามารถออกข้อบังคับนำเข้าวัคซีน ยา และเวชภัณฑ์เองได้ เช่นเดียวกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงเสนอขอให้สภา มธ.อนุมัติหลักการดังกล่าว

โดยมีรายงานว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยมีการซักถามรายละเอียดจากนายสุรพล อย่างกว้างขวางเช่น สามารถทำได้ตามข้อกฎหมายหรือไม่ จะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่  และการนำเข้าวัคซีน เมื่อส่งมาแล้วต้องทำอย่างไร ใครจะรับผิดชอบ  และสามารถจัดหาวัคซีนได้เร็วสุดเมื่อใด ซึ่งนายสุรพล ที่เป็นนักกฎหมายด้วย ก็ยืนยันต่อที่ประชุมว่า ไม่มีปัญหาข้อกฎหมายแน่นอน เพราะกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้ และกระบวนการจัดซื้อวัคซีน ก็จะทำตามมติครม.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของราชการทุกอย่าง โดยที่ประชุมได้รับแจ้งว่าการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าว จะนำมาใช้กับระบบการดูแลผู้ป่วยและการฉีดวัคซีนของธรรมศาสตร์เป็นหลักคือใช้ในรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและรพ.สนามเท่านั้น โดยธรรมศาสตร์จะไม่เป็นโบรกเกอร์ในการจัดซื้อวัคซีน

“หลังที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ดำเนินการดังกล่าว คาดว่า ทางนายกฯสภามธ.คือศ.นรนิติ อาจลงนามในวันนี้และส่งประกาศข้อบังคับดังกล่าวของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไปยังสำนักงานเลขาธิการครม.เพื่อให้นำประกาศไปในราชกิจจานุเบกษา คาดว่า อาจประกาศได้ภายในวันอังคาร 17 สิงหาคมหรือไม่แน่อาจเป็นคืนนี้เลย ซึ่งเบื้องต้น ทางกรรมการสภามธ.ก็ได้ทราบข้อมูลว่า จะมีการจัดหาจัดซื้อวัคซีน ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และอื่นๆ นำเข้ามา ส่วนว่าหากนำเข้ามาแล้ว ถ้าจะมีหน่วยงานอื่นมาขอซื้อต่อจากรพ.ธรรมศาสตร์หรือไม่ ตรงนี้ต้องถือว่าวัคซีนที่นำเข้าเป็นทรัพย์สินของธรรมศาสตร์แล้ว การดำเนินการต่อไปจะเป็นอย่างไร ทางศ.ดร.สุรพล จะเป็นผู้ดำเนินการอีกครั้ง “แหล่งข่าวจากที่ประชุมสภามธ.ให้ข้อมูล

ขณะเดียวกันที่นายอานนท์ มาเม้า ผู้ช่วยอธิการบดี คณะนิติศาสตร์ มธ. โพสต์เฟซบุ๊ก Arnon Mamout ระบุสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติเอกฉันท์ออกข้อบังคับ ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของมธ. ให้นำเข้า ขึ้นทะเบียน ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ได้ 

โดยระบุว่า ข่าวดีสำหรับประชาชนและสังคมไทยครับ วันนี้ สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติโดยเอกฉันท์ให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564. เพื่อประกาศภารกิจและอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์โควิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดหา นำเข้า หรือขึ้นทะเบียนบรรดาสิ่งจำเป็นทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นยา วัคซีน เวชภัณฑ์ เป็นการประกาศในทำนองเดียวกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครับ

เชื่อว่าข้อบังคับนี้จะเป็นหมุดหมายที่ชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประกาศตัวเคียงข้างประชาชนในการฝ่าฟันสถานการณ์โรคระบาดร้ายแรงนี้ ด้วยพละกำลังที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีครับ

ขอบคุณที่มา Arnon Mamout

แหล่งที่มา

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.