loader-image

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

แชร์

“สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ก.ย. 2564

สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้วยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย ๒ อัตรา วิชาพละศึกษา(ครูว่ายนํ้าหญิง) ๑ อัตรา วิชาเอกแนะแนว ๑ อัตรา รวม ทั้งหมดจำนวน ๔ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที, ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่งณวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนรวมทั้งสิ้น ๔ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูอัตราจ้าง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

วิชาเอกพละศึกษา(ครูว่ายน้ำหญิง) จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

วิชาเอกแนะแนว จำนวน 1อัตรา

ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องงานบุคคลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์
– ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต โดยให้จัดทำเป็นรูปเล่ม ส่งด้วยตนเองที่ห้องงานบุคคล

โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมป์ เลขที่ 126 ถนนศิริพงษ์ แขวงวงศ์สำราญราษฎร์ เขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1

ประกาศ 1 |

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สพม.กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.