ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ปี 64

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง     

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 

*แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข                                                                 

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์                                                                                

*แนวข้อสอบความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน                                                         

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*นโยบายของรัฐด้านการสาธารณสุข                                                                                  

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                      

*แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                     

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                     

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                                       

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                                         

*การจัดทำยุทธศาสตร์                                                                                                           

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การติดตามประเมินผล                                                                                               

*การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                                 

*การบริหารจัดการ                                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัย ประมวล แผนงานโครงการ งบประมาณ                                       

*การวิเคราะห์นโยบาย                                                                                                 

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1                                                                       

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                                       

*แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                                       

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.