ตำราราม CHI2001(H) CN201(H) 66013 คู่มือภาษาจีน 3 รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

161.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

พิมพ์ครั้งที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ประกอบด้วย

บทที่ 1 ดอกเหมย

บทที่ 2 กล้วยไม้ป่า

บทที่ 3 บังเอิญ

บทที่ 4 หวานชื่น

บทที่ 5 สรรเสริญชนชาติจีน

บทที่ 6 ต้นสมอ

บทที่ 7 เราพบกันเป็นเพลงเพลงหนึ่ง

บทที่ 8 บ้านเกิด

บทที่ 9 อยู่แดนไกลโพ้น

บทที่ 10 ผู้สืบเชื้อสายมังกร

บทที่ 11 เพลงเดียวกัน

บทที่ 12 ประเทศ

บทที่ 13 เพลงโอลิมปิกปักกิ่ง

บทที่ 14 วันดี

บทที่ 15 ขอให้เธอมีสุขภาพแข็งแรง

– แนวตอบแบบฝึกหัด

– ประมวลคำศัพท์

– บรรณานุกรม

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 กก.
Cart
Your cart is currently empty.