ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 64

230.00 ฿243.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คู่มือสอบพนักงานจัดการงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปี 64

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                                 

*ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546        

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                                    

*แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564   

*ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                  

*การบริหารจัดการข้อมูล                                                                                               

*การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                                                                                           

*แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน                                     

*ภาคความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3. พ.ศ.2562     

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555                         

*กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้างและเลื่อนค่าตอบแทน                                    

*การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน                              

*ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ                                                           

*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                              

*การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                    

*การบริหารผลการปฏิบัติงาน                                                                                          

*การสรรหาและเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                              

*การวิเคราะห์งาน                                                                                                      

*การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลัง                                                                    

*แนวข้อสอบทรัพยากรบุคคล                                                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.