ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BC-36873

240.00 ฿280.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BC-36873

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  2554        

*แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561-2565)                       

*การจัดและปรุงปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังขององค์กร                                                           

*การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน                                                                  

*การวางแผนกำลังคน                                                                                                  

*การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง                                          

*การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง                                                       

*การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง                                                                       

*หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร                                                              

*การบรรจุและแต่งตั้ง                                                                                                  

*การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร                            

*สมรรถนะของคนในศตวรรษที่ 21นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งความสุข       

*การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการ                                                                                

*การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ                                                                        

*สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล เช่น การลา การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอพระราชทานเพลิงศพ การได้รับบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น                                                      

*การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณข้าราชการข้าราชการกรุงเทพมหานคร                                                

*การดำเนินการทางวินัย ระบบพิทักษ์คุณธรรม                                                                      

*การออกจากราชการ                                                                                                   

*การบริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management : PM                                                    

*การพัฒนาองค์กร                                                                                                      

*การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้น                                                                                  

*การประสานงานและการสร้างเครือข่าย                                                                              

*การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ                                                                         

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล     

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.