ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BC 36897

240.00 ฿280.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BC 36897

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                            

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2540                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537                                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561                       

*แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)                                                  

*การติดต่อสื่อสาร การสำรวจรวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน                          

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ตามนโยบายของหน่วยงาน                                         

*การประชาสัมพันธ์ตามโครงการและภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน                                       

*การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนโครงการประชาสัมพันธ์                                               

*การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                          

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                              

*การแถลงข่าว การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่                                                      

*การจัดนิทรรศการ                                                                                                     

*การกระจายสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย                                                                                    

*เทคนิคและกระบวนการผลิตข่าว                                                                                     

*เทคนิคการผลิตรายการ การผลิตบทความ การผลิตสื่อการเพื่อการเผยแพร่                                     

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          

*เทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                               

*การออกแบบเว็บ การถ่ายภาพ งานกราฟฟิก และแอนิเมชั่น                                                       

*การประสาน ติดตาม รวบรวมข้อมูลเพื่อการผลิตข่าวสาร                                                          

*การวิเคราะห์ข่าว การติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                      

*การใช้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก                                                                        

*การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (Digital)                                                                            

*การจัดกิจกรรมมวลชน สื่อมวลชนสัมพันธ์                                                                            

*จรรยาบรรณและคุณสมบัติที่ดีของนักประชาสัมพันธ์                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                        

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.