ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. ปี 65 BC-36934

254.00 ฿299.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบพนักงานปกครองปฏิบัติงาน กทม. ปี 65 BC-36934

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและปกครองได้แก่

*การเลือกตั้งระดับชาติ                                                                                                                                       

*การประชามติ  และ พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ                                                                      

*การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร                                                                                         

*สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติงานทะเบียนราษฎร การแจ้งย้ายเข้า-ออก การแจ้งเกิด

*การแจ้งตาย และการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว                                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน                                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการทะเบียนทั่วไป ได้แก่ การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนการหย่า

*การจดทะเบียนรับรองบุตร การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม และการจดทะเบียนชื่อบุคคล                        

*พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505                                                                                                                                                           

*เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2548                        

*ความรู้งานด้านการทะเบียนปกครอง การจดทะเบียนพินัยกรรม การจดทะเบียนมูลนิธิสมาคม การจดทะเบียนพาณิชย์                                                            * จาะข้อสอบทะเบียนพินัยกรรม      

*เจาะข้อสอบทะเบียนมูลนิธิ                                                                                                                                              

*เจาะข้อสอบทะเบียนสมาคม                                                                                                                        

**ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

*สรุปสาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขฉบับที่ 1 2564               

*เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขฉบับที่ 1 2564              

*พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                                                                                                       

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550                                                            

*พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508    และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555                                         

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555                                

*พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533 207

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ. 2478  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2533                                                                                    *พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534                                                                                                

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562             

*พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526                                                                                      

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554ชุดที่1                                                                      

*เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554ชุดที่ 2.                                                                  

*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558           

* เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561          

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561      

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.