ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BC-36965

254.00 ฿299.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BC-36965
รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ
1.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนและปกครอง
*ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ
*เจาะข้อสอบการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
*การเลือกตั้งระดับชาติ
*การประชามติและ พร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564
*การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร
*พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2531
*พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552
*พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 1
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
*พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
*จาะข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2554
*เจาะข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว
*เจาะข้อสอบ ทะเบียนพินัยกรรม
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ชื่อบุคคล พ.ศ.2505และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2548
*พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
*พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
*พระราชบัญญัติปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
*การรักษาความสงบเรียบร้อยและการดำเนินงานเกี่ยวกับมวลชน
*การวางแผน การจัดทำโครงการ การฝึ กอบรม และการประสานงาน
*เจาะข้อสอบ การวางแผน การจัดทำโครงการฝึ กอบรม และการประสานงาน
*การให้บริการประชาชน
2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
*เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1 2564
*เจาะข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
*เจาะข้อสอพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.