ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบภาค ก. กทม ปี 65 BC-36996

240.00 ฿280.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบภาค ก. กทม ปี 65 BC-36996
รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)

*คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                                                                 

*อนุกรม                                                                                                             

*การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง                                                                          

*อุปมาอุปไมย                                                                                                       

*เงื่อนไขทางภาษา                                                                                                  

*เงื่อนไขสัญลักษณ์                                                                                                 

*การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา)                                                             

*การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล                                                                                    

*การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ                                                               

*การสรุปความและการตีความจากบทความ                                                                     

*การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา                                                                      

*การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                   

*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                         

*วิชาภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไวยากรณ์ (Structure) ชุดที่ 1.                                                  

*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษไวยากรณ์ (Structure) ชุดที่ 2.                                                  

*แนวข้อสอบบทสนทนา  (Conversation)                                                                         

*แนวข้อสอบภาคศัพท์ (Vocabulary)                                                                             

*แนวข้อสอบรวม                                                                                                   

*แนวข้อสอบ การอ่านบทความ Reading Comprehension                                                       

*วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                                                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               

*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                           

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                                   

*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ    

   

   

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.