ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BC- 37009

254.00 ฿299.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กทม. ปี 65 BC- 37009

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564                                            

*พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                                

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                     

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                             

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                  

*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                    

*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                    

*พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                                   

*พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559                                   

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551                                                 

   *แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2562                                                                                                               

*พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ. 2558                                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                             

*พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                                          

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร            

*ความรู้เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ เครือข่ายสังคมออนไลน์ การตั้งครรภ์ไม่พร้อม                                    

*ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน สังคมคนเร่ร่อน ขอทาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                              

*ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ ความอคติทางเพศ                                                 

*การเสริมพลัง (Empowerment)                                                                                     

*การทำงานในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่                                                                               

*การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                              

*ภารกิจและบทบาทหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ใน 5 สำนัก                                                          

*เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย                                                                     

*ใบประกอบวิชาชีพสภาวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                

*เงินอุดหนุนช่วยเหลือเด็กแรกเกิด                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ                             

*การจัดการรายกรณี (Case Manager)                                                                               

*การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน

เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ                                                                  

*แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1.                                                                       

*แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2.                                                                       

*แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 3.                                                                       

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.