ลดราคา!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ปี 65
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต
*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553
*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564
*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
*งานบริหารทรัพยากรบุคคล
*งานบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
*การบริหารงบประมาณ
*งานการเงินและบัญชี
*ความรู้เกี่ยวกับงานวางแผน
*การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ
*งานสัญญา
*แนวข้อสอบงานเอกสาร
*แนวข้อสอบงานพัสดุ
*แนวข้อสอบการบริหารงาน
*แนวข้อสอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.