ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย                                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา

และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                         

*แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                                                                

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                            

*การเขียนรายงานการประชุม                                                                                          

*พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาล พ.ศ. 2527                                                              

*ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย                                                                     

*ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                     

*แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                    

*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                                

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*ความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์                                                                                          

*การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                                                               

*การบริหารแผนงาน/โครงการ                                                                                       

*การบริหารงบประมาณ                                                                                                         

*การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                    

*การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ                                                                                         

*การจัดทำแผนงาน/ โครงการ                                                                                       

*การติดตามและประเมินผลโครงการ                                                                                 

*แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน                                                                                        

   

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.