loader-image

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2565

แชร์

“กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2565

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักวิศวกรรมยานยนต์

เรื่อง วับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าวับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดามโครงการเพื่มประสิทธิภาพในการยกระคับมาดรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใข้ถนบ (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดามที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวนเงิน ๒1๒๘๓,๖๘๐.- บาท (สองล้านสองแสนเถัาหมื่บสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถัวบ) เพื่อดำเน้นโครงการ เพื่มประสิทธิภาพใบการยกระดับมาตรฐานยาบยนต์ เพื่อความปลอดภัยใบการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำบวน ๑๕ อตรา ประกอบด้วย นักวิชาการขบส่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ยกเลิกสัญญาจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ดังนั้นเพื่อให้การปฏีบัต์งานเป็นไปด้วยความเริยบร้อย สำนักวิศวกรรมยานยนต์ จึงมีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปีนลูกจ้างเหมาบริการไนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ด้งกล่าวโดยระยะเวลาจ้างเหมาเป็นไปตามเงื่อนไชที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ปฎบัดงานที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการชนส่งทางบก มีรายละเอียดขอบเขตงานจ้างดามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10500- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทางบก)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3

กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022718888

ต่อ 6301 และ 6304

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการขนส่งทางบก

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.