ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)

สารบัญ

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม              

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง                                             

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                     

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12                                              

*แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์                                                             

*แนวข้อสอบ การสรุปเหตุผล                                                                                      

*แนวข้อสอบ อุปมาอุปไมย                                                                                        

*พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537                                             

*ข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                  

*พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล

พ.ศ. 2562                                                                                                                

*แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562                                                                                  

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563             

*แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563         

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                      

*การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ กระทรวง กรม                                                    

*การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA                                                             

*แนวข้อสอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA                                            

*ความรู้ด้านการวางแผน                                                                                               

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การวิเคราะห์โครงการ                                                                                                 

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                            

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                           

*แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                            

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

                                               

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.