ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลท่าฉาง                                                                                 

*แนวข้อสอบความสามารถในการวิเคราะห์สรุปเหตุผล                                                            

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562                        

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                                                    

*แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2549                                                               

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  2540                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                         

*ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                             

*การพัฒนาระบบราชการ                                                                                              

*การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                                           

*การบริหารผลการปฏิบัติงาน                                                                                          

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                           

*การวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ                                                 

*การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ                                                             

*การวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลัง                                              

*ระบบบำเหน็จบำนาญ                                                                                                 

*การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์                                                                                   

*แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                               

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                          

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                          

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.