loader-image

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565 รวม 55 อัตรา,

แชร์

“การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565 รวม 55 อัตรา,

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัคร

ประกาศที่ ฝทม. 4/2565

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ นนทบุรี รวมมีพื้นที่ที่บริการจำนวน 3,191.60 ตร.กม. แบ่งเขตพื้นที่บริการจำนวน 18 การไฟฟ้านครหลวงเขต เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ในการนี้ กฟน. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 16 คุณวุฒิ รวม 55 อัตรา เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบัญชี 5

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20040- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักการตลาด 5

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20040- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักฝึกอบรม 5

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20040- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านวิชาการ)

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรเครื่องกล 4

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี 4

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักการเงิน 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประมวลผลข้อมูล 4

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ 4

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16840- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14170- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคสายอากาศ 3

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14170- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคโยธา 3

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14170- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเทคนิคเครื่องกล 3

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 14170- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: นักบัญชี5,นักการตลาด5,นักฝึกอบรม5,วิศวกรไฟฟ้า4(ลักษณะงานด้านวิชาการ),วิศวกรไฟฟ้า4(ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ),วิศวกรเครื่องกล4,วิศวกรคอมพิวเตอร์4,นักวิชาการ4(ด้านเศรษฐกิจ),นักบัญชี4,นักการเงิน4,นักประมวลผลข้อมูล4,นักประชาสัมพันธ์4,พยาบาลวิชาชีพ4,ช่างเทคนิคไฟฟ้า3,ช่างเทคนิคสายอากาศ3,ช่างเทคนิคโยธา3,ช่างเทคนิคเครื่องกล3
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 14,170-20,040
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้านครหลวง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. – 22 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”การไฟฟ้านครหลวง

file 1 | เว็บรับสมัคร

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การไฟฟ้านครหลวง

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.