loader-image

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 มี.ค. 2565

แชร์

“การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 มี.ค. 2565

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มิความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งนักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๔ สังกัดงานอาซีวอนามัย และความปลอดภัย กองอาขีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 16,830-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 – 23 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. พิมพ์ใบสมัครท้ายประกาศรับสมัครฯ หรือดาวน์โหลดจาก QR Code
2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายขนาด1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารที่กําหนดตามข้อ 3 ส่งมา ที่อีเมล pwarecruitment@gmail.com
3. เมื่อส่งใบสมัครทางอีเมลแล้ว กปภ.จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการสมัครและ แจ้งให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครตามช่องทางที่ กปภ. กําหนด ภายใน 3 วัน ทางอีเมลที่ระบุในใบสมัคร ทั้งนี้ หากพ้นกําหนดแล้วยังไม่ได้รับแจ้งการจ่ายเงินให้ติดต่อ มาที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2551 8906 – 3
4. เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ อีเมล pwarecruitment@gmail.com
ทั้งนี้ การสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครและ กปภ. ได้รับหลักฐาน การชําระเงินแล้วเท่านั้น

การประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2565 – 23 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”การประปาส่วนภูมิภาค

file 1

คลิกเพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การประปาส่วนภูมิภาค

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.