ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (ปพ.91) (บุคคลภายใน) ปี 65 BC-37115

270.00 ฿299.00 ฿

ล้างค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (ปพ.91) (บุคคลภายใน) ปี 65 BC-37115
รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                                             

*แนวข้อสอบ ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                

*แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                     

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                      

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                              

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                              

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                              

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                              

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                        

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Structure                                                                             

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Conversation                                                                

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Vocabulary                                                                  

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Reading  Comprehension                                                  

*รวมข้อสอบ ภาษาอังกฤษ                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562       

*แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2556                                    

*แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติม      

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.