ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ                                                                                                 

*สรุปพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496                                                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562                                                                    

*การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                                             

*แนวข้อสอบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                                                                

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                                                     

*พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546                                                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                                      

*ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ              

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2552                                                                                                                                            

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2553

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562                                                                                                   

*ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล

พ.ศ. 2562                                                                                                                                            

*แนวข้อสอบระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่

ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562                                                                                                         

*หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                               

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                         

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                                                  

*แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)                             

*ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

*หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน                                                               

*กระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน                                            

*การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                  

*การวางแผน  โครงการ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ                              

*การติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน                                                                        

*การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่

 “โคก หนอง นา โดเดล”                                                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน                                                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                                                    

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)                                                   

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.                                               

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.