ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ. ปี 65

230.00 ฿270.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพฐ. ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปผ้า (ปกอ่อน)

สารบัญ

**ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  4.  พ.ศ. 2562        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                                                                                                   

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546                                            

*พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.บัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการพ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2556                                                                                                   

*แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 2563-2565                                                               

*แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579                                                      

*แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา                                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540                                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564                                                                                        

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                            

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

**ความรู้ความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

*ความรู้ด้านสื่อการเรียนการสอน                                                                                     

*เทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                                              

*สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                          

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                       

*การบริหารและการจัดการศึกษา  และการจัดการเรียนรู้                                                           

*แนวข้อสอบ การจัดการศึกษา และการจัดการเรียนรู้                                                           

*การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                                               

*แนวข้อสอบ การวัดผล การติดตามและประเมินผลทางการศึกษา                                             

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                               

*แนวข้อสอบ หลักสูตรการสอน                                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.