loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 65

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 65

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ                                                                               

*พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550                                                                 

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                              *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                      *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562                                                

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ                                                                              

*การสุ่มตัวอย่าง (sampling)                                                                                          

*การวิจัยและสถิติ                                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดทำสถิติ                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานทางสถิติ                                                                    

*การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ                                                                                          

*การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล                                                                 

*การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล                                                                            

*การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                                                                                          

*การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสถิติประเทศไทย                                                         

*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ ชุดที่ 2.                                                                         

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสถิติ                                                          

*แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                    

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.