ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน/แม่บ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 66

220.00 ฿260.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน/แม่บ้าน) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 250 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน       

*พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาเด็กเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559                                             

*พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561            

*ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                                                

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น                                                               

*อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก                                                                                             

*การดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์                                                         

*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร พัสดุภัณฑ์ หรือสิ่งสื่อสารอื่นหรือสกัดกั้นการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคมหรือทางใด ซึ่งมีถึงหรือมาจากเด็กหรือเยาวชน พ.ศ. 2564                                *ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยสิ่งของต้องห้าม  สิ่งของที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เก็บรักษาไว้ในสถานที่ควบคุม และการจำหน่ายและการทำลายสิ่งของนั้น พ.ศ.2564                           

*ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยสุขอนามัยของเด็กและเยาวชนและบุตร พ.ศ.2564    

*ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                               

*ระเบียบและวิธีการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย                                                           

*การสังเกตพฤติกรรมเด็กและเยาวชน                                                                             

*เทคนิคการให้คำปรึกษา                                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดทางจิตวิทยา                                                                               

*แนวข้อสอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม                                                          

*แนวข้อสอบรวม                                                                                              

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                          

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.