ลดราคา!

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. ปี 66 BB-294

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตม. ปี 66 BB-294

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว
จำนวนหน้า : 251 หน้า
สารบัญ

*คำทักทายและการสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน                                                  

*คำสุภาพที่ใช้ในกรณีต่าง ๆ                                                                                        

*ศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง                                                                          

*ประโยคที่ใช้ในงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง                                                           

*บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารขาเข้า                                                                                 

*บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารเดินทางผ่าน                                                                        

*บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารขาออก และอื่น ๆ                                                                  

*ตัวอย่างบทสนทนาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงาน                                                                   

*เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ ตม                                                                                          

*ตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด่านตรวจคนเข้าเมือง                                      

*ใบตรวจคนเข้าเมือง                                                                                              

*ตัวอย่างข้อความประกาศในสนามบิน                                                                            

*ภาพตัวอย่าง An Airplane Trip                                                                                  

*Pre-Test ข้อสอบ                                                                                                      

*Chapter 1  Arrivals  ขาเข้า                                                                                      

*Chapter 2  Descriptions การบรรยายลักษณะ                                                            

*Chapter 3  Directions การบอกทาง                                                                          

*Chapter 4  Departures  ขาออก                                                                               

*Chapter 5  Human Relations มนุษยสัมพันธ์                                                            

*ตัวอย่างข้อสอบ                                                                                                     

*ข้อมูล ผู้สอบ สตม. ต้องรู้                                                                                           

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.