loader-image
ลดราคา!

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม ปี 66

230.00 ฿270.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรมหม่อนไหม ปี 66

รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)

จำนวนหน้า : 285 หน้า

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมหม่อนไหม                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) ของกรมหม่อนไหม                     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ.2562                                                            *แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ.2553                                                  *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560                                  

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                                                

*ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                                                                

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                     

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                   

*แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                                                

*แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (ฉบับย่อ)                                                 

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์                                                                                 

*การวางแผน                                                                                                          

*การจัดทำแผนงานและโครงการ                                                                                     

*การบริหารแผนงานและโครงการ                                                                                    

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                              

*การบริหารแผนปฏิบัติราชการ                                                                                       

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                               

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                             

*แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.                                                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                                                                                            

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.