ลดราคา!

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 66

238.00 ฿280.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ปี 66
รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 296 หน้า
สารบัญ
*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
*นโยบายรัฐบาลด้านพลังงาน
*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2564 ชุดที่ 2.

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
*แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

*ความรู้ด้านงานเลขานุการของผู้บริหาร
*ความรู้ด้านงานรับรอง งานรัฐพิธี งานพิธีการและกิจกรรมสำคัญต่างๆ
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน
*การประสานงานและการจัดการองค์การ
*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป
*การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
*การเขียนรายงานการประชุม
*การเขียนหนังสือราชการ
*แนวข้อสอบการจัดการสำนักงาน
*แนวข้อสอบงานเลขานุการ
*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ
*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

Facebook Comments

แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.