loader-image

BC-028 เตรียมสอบข้าราชการ กทม. ระดับ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2552

220.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

– วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหื และสรุปเหตุผล (100 คะแนน)
–  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
–  Microsoft Word
–  Microsoft Excel
–  Microsoft Power Point
–  Outlook Express
–  แบบทดสอบ Microsoft Excel
–  แบบทดสอบ Microsoft Word
–  แบบทดสอบ Microsoft Power Point
–  แบบทดสอบ Outlook Express
–  การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
        –  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550-2551
–  ความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร
การบริหารราชการกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
–  ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
–  จุดอ่อนและจุดแข็งในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
–  ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

–  วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม
        –  ความสามารถในการคิดเหตุผล
–  ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางการเมือง
–  ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
–  ความสามารถในการคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางสังคม
–  ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
         –  อนุกรม
–  มิติสัมพันธ์
–  อุปมาอุปไมย

–  วิชาภาษาไทย  (100 คะแนน)
        –  เงือนไขภาษา
–  การเรียงความหรือเรียงประโยค
–  การเรียงประโยค
–  เทคนิคการทำข้อสอบตีความ / สรุปความ
–  บทความสั้น
–  บทความยาว
–  รูปแบบของข้อสงสัยข้อบกพร่องทางภาษา
–  คำศัพท์
–  การใช้คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
–  การใช้คำเชื่อม

–  ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
–  ตัวอย่าง แนวข้อสอบ ภาษาไทย
–  ตัวอย่างโจทย์ การวิคราะห์และสรุปเหตุผล

ราคา พิเศษ 220 บาท

จัดทำโดย     ดร.สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.