BC-133 คู่มือ+ข้อสอบ บุคลากร 3 (กทม.)

230.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ บุคลากร 3 กทม.

    ประกอบด้วย

      –  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ได้แก่

การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ การทะเบียนประวัติราชการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง การพัฒนาบุคคล วินัยและการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ การพ้นจากราชการและบำเหน็ญสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ได้แก่

–   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.2528
–   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
–   พระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
–   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และระเบียบงานสารบรรณ(โดยวิธีสอบข้อเขียน)

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.