loader-image

BC-4843 เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศใช้สอบทุกตำแหน่ง

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-4843  เจาะข้อสอบการประปานครหลวง ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศใช้สอบทุกตำแหน่ง

ประกอบด้วยการเจาะข้อสอบทุกเรื่องที่กำหนดในการออกสอบ

*  ความรู้เกี่ยวกับการประปานครหลวง

–  การบริหารจัดการภาพลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
–  ยุทธศาสตรื โครงสร้าง นโยบายการกำกับดูแลกิจการของการประปานครหลวง
–  นโยบายและแผนงานในอนาคต การดำเนินงานด้านธรรมภิบาล จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 •  เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 1
 •  เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 2
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 3
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านตัวเลข ชุดที่่ 4
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทางด้านความมีเหตุผล ชุดที่่ 5
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสรุปความ ชุดที่ 6
 • เจาะข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในการสรุปความ  ชุดที่่ 7
 • เจาะข้อสอบอุปมาอุปมัย
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 1
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 2
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 3
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 4
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 5
 • เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย  ชุดที่ 6
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
 •  –  เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
 •  –  เจาะข้อสอบ Microsoft Word
 •  –  เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารสนเทศ
 • ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม (เน้น AEC)
 • ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมเจาะข้อสอล
 • หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 

จัดทำโดย…………..ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.