loader-image

BC-6199 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รหัสสินค้า: ฺBC-5307 คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-6199  คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

ประกอบด้วย พรบ เนื้อหา และข้อสอบ

 •  ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมราชทัณฑ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ อำนาจหน้าที่่ ผู้บริหาร โครงสร้าง
 • แผนปฏิบัติราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559-2562
 • เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
 • การบริหารงานราชทัณฑ์
 • ความรู้เกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรมและฝุึกวิชาชีพผู้ต้องขัง
 • ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
 • สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรีือน พ.ศ. 2551
 • ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 • พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2579 และที่แก้ไขฉบับที่ 4  พ.ศ. 2523
 • กฏกระทรวงมหาดไทยออกตามความในมาตรา 58 แห่ง พรบ ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479
 • ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 และฉบับที่ 2  พ.ศ. 2559
 • ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 และแก้ไขฉบับที่ พ.ศ. 2549
 • พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการ กรมราชทัณฑ์
 • ข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณราชทัณฑ์ พ.ศ. 2552
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่่พี 2546
 • เจาะข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิการฯ 2 ชุด
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2 ชุด
 • เจาะข้อสอบ พรบ. ราชทัณฑ์ 2 ชุด
 • เจาะข้อสอล พรบ. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา 2 ชุด
 • เจาะข้อสอบ พรบ. วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการ กรมราชทัณฑ์ 2 ชุด
 • เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
 • เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์
 • เจาะข้อสอบพิเศษเจ้าพนักงานราชทัณฑ์
 • เจาะรวมแนวข้อสอบเกี่ยวกับราชทัณฑ์

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.