loader-image

BC-6298 คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม ม.6 หรือเทียบเท่า

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหาที่่ออกสอบและเจาะข้อสอบทุกเรื่องพร้อมเฉลยอธิบาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6298 คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม ม.6 หรือเทียบเท่า

ประกอบด้วยเจาะข้อสอบเป็นเรื่อง ๆ ครบทุกเรื่อง
เจาะข้อสอบความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
*  อนุกรม พร้อมเจาะข้อสอบ
*  คณิตศาสตร์ทั่วไป พร้อมเจาะข้อสอบ
*  แบบสรุปความทางตรรกศาสตร์
*  การสรุปเหตุผลเชิงตรรกวิทยา พร้อมเจาะข้อสอบ
*  มิติสัมพันธ์และด้านการประสานสัมพันธ์ พร้อมเจาะข้อสอบ
*  เซ็ท พร้อมข้อสอบ
*  ตรรกศาสตร์ พร้อมข้อสอบ
*  ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
*  จำนวนจริง
*  ความน่าจะเป็น
*  สถิติ  พร้อมข้อสอบ (มีทุกเรื่อง)
*  ลำดับและอนุกรม
*  เจาะแนวข้อสอบรวม

สรุปเนื้อหาภาษาไทย หลักภาษา การใช้ภาษา และควา่มเข้าใจภาษา
*   หลักการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
*  ระดับภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
*  การใช้คำราชาศัพท์และสำนวนไทย
*  การอ่านและการอ่านจับใจความ
*  เจาะข้อสอบเรื่องการสะกดคำ
*  เจาะข้อสอบเรื่องการใช้คำไม่ถูกต้อง
*  เจาะข้อสอบเรื่อการใช้ภาษาไม่รัดกุม  (ฟุ่มเฟือย)
*  เจาะข้อสอบเรื่องสำนวน สุภาษิต  คำพังเพย
*  เจาะข้อสอบเรื่องการใช้คำราชาศัพท์
*  เจาะข้อสอบเรื่องโวหารภาพพจน์
*  เจาะข้อสอบเรื่องโวหารการเขียน
*  เจาะข่้อสอบเรื่องการอ่านและทำความเข้าใจบทความ
*  เจาะข้อสอบหลักภาษา การใช้ภาษา และความเข้าใจภาษารวม

เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษการสื่อสารด้วยการสนทนาภาษาอังกฤ
*  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
*  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 2
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
*  เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชุดที่ 1
*  เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชุดที่ 2
*  เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชุดที่ 3

จริยธรรม สังคม วัฒนธรรมและกฎหมายที่่ประชาชนควรรู้
*   ความรู้ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบเผด็จการ สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญ
       กฎหมาย กฎหมายมในชีวิตประจำวัน  หลักธรรมาภิบาล ค่านิยมหลักของคนไทย
    –  เจาะแนวข้อสอบรวม  ชุดที่ 1
    –  เจาะแนวข้อสอบรวม  ชุดที่ 2
    –  เจาะแนวข้อสอบรวม  ชุดที่ 3
*  ความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ. 2557
–  แนวข้อสอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์
–  เจาะข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรมและกฎหมายภาคสนาม  ชุดที่ 1
*  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11
–  เจาะข้อสอบจริยธรรม สังคม วัฒนธรรมและกฎหมายภาคสนาม  ชุดที่ 2

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.