ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6090 คู่มือสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6090  คู่มือสอบนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน กรมที่ดิน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 •  ประวัติกรมที่ดิน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
 • เจ้ากรมและอธิบดีกรมที่ดิน (อดีต – ปีจจุบัน)
 • พระราชบัญญัติช่่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
 • พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
 • งานวงรอบ  งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การวัดมุมและปรับแก้มถม การวัดระยะและปรับแก้ระยะชั้น
 • การทำแผนที่่รายละเอียด
 • ระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยระบบดาวเทียม พ.ศ. 2553
 • การทำแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ
 • ระบบภูมิสารสนเทศ
 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
 • แนวข้อสอบพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2479
 • แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
 • แนวข้อสอบนายช่างรังวัด
Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.