ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6182 คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่่าอากาศยาน

250.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบตามราชการ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6182  คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่่าอากาศยาน

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

 •  ประวัติความเป็นมาของกรมท่าอากาศยาน
 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ  ยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร
  –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  –  เจาะข้อสอบ
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
  –  เจาะข้อสอบ
 • การบริหารงานทั่วไป
  –  เจาะข้อสอบ
 • ความรู้เกี่ยวกับสนามบิน
 • ความรู้พื้นฐานด้านการประชาสัมพันธ์
  –  เจาะข้อสอบการประชาสัมพันธ์
 • เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
  –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม  ชุดที่ 1
  –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม  ชุดที่ 2
  –  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษรวม  ชุดที่ 3
Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.