loader-image

BC-6557 คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

270.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

BC-6557  คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ยุทธสาสตร์ โครงสร้าง      

*  นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2558 2562

* พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2502

*  พระราชบัญญัติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2507

*  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ศ. 2551

*  ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12(พ.ศ.2560-2564)

*  วิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งภายในและภายนอกประเทศ

*  ความสัมพันธ์ของปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ

*  การวิเคราะห์ และประเมินค่าความมั่นคงแห่งชาติ

*  สภาความมั่นคงแห่งชาติกับการวิเคราะห์ความมั่นคงของรัฐไทย

*  ความมั่นคงระหว่างประเทศ

*  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและความร่วมมือต่อความมั่นคงระดับนานาชาติ

*  ถาม-ตอบแนวข้อสอบภาคสนาม

*  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

*วิชาภาษาอังกฤษ

                –  การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

                – เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ             

                – การอ่านบทความ (Reading Comprehension

* เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สนง. สภาความมั่นคงแห่งชาติ

*  แนวข้อสอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.