ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6793 คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

280.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ฺBC-6793  คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่                    

*หลักการบริหารงานบุคคล การบริหารงานทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

*การบริหารทรัพยากรบุคคล

*การพัฒนาหลักสูตร การจัดทำสื่อ  การประเมินติดตามแผน

         –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗

         – เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    ชุดที่ 1.                      

        –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    ชุดที่ 2.                     

        –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    ชุดที่ 3.                                            

       –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548    ชุดที่ 4.

      –  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐               

      –เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม

* สิ่งแวดล้อมและการเมือง

*ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

      –  เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 1

      – เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชุดที่ 2   

      – เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

       –  เจาะข้อสอบ ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2                   

       –  เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

        –  เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                     

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.