ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6908 คู่มือสอบเจ้าพนักงานศุลกากร กรมศุลกากร

260.00 ฿

ประกอบด้วย พรบ และเจาะข้อสอบที่กำหนดในการสอบ

คำอธิบาย

แชร์

ฺBC-6908  คู่มือสอบเจ้าพนักงานศุลกากร กรมศุลกากร

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม              

          เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)

          เจาะข้อสอบ Vocabulary (ภาคคำศัพท์)

          เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)

*พระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช 2469

*พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530

*พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 8)         พ.ศ. 2557         

          –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

*ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                 

           –แนวข้อสอบ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

          –เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

          –เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

  *  ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
          –  เจาะข้อสอบ เจ้าพนักงานศุลกากร                                                                                        

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.