ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-6892 คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร

260.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

คำอธิบาย

แชร์

BC-6892  คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมศุลกากร
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม

            –  เจาะข้อสอบ Structure (ภาค โครงสร้าง/ไวยากรณ์)

            –  เจาะข้อสอบ Vocabulary  (ภาคคำศัพท์)

            –  เจาะข้อสอบ Reading  Comprehension (เนื้อเรื่องการอ่าน)

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                              

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

            –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 1.

            –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 2.

            –  เจาะข้อสอบนักบัญชี ชุดที่ 3.

*ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ
เจาะข้อสอบ งานด้านงบประมาณ ชุดที่ 1.                               

              –  เจาะข้อสอบ งานด้านงบประมาณ ชุดที่ 2.

           –  แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

             –  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

             – เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

*ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.